Interpretacja daty urodzenia

22

Ta parzysta wibracja powstała oczywiście z wypełnienia społecznego posłannictwa Czwórki, oddania właściwego dla tej ostatniej pragmatyzmu w służbę innych. Niezwykle konstruktywna energia tych osób (nie na darmo nazywa się je w numerologii Wielkimi Budowniczymi), w połączeniu z wewnętrzną dyscypliną i pasją ulepszania świata, sprawiają, że spełniają się one najczęściej w polityce, wielkim biznesie, w działalności społecznej i charytatywnej, uzyskując zwykle dostęp do wysokich stanowisk. Ich życie i twórcza działalność (zdarzają się wśród nich także pisarze i artyści) stanowi widomy pomost między materią a duchem: uskrzydlone, pełne niezwykłej charyzmy, zadziwiają równocześnie swoim praktycyzmem, zaradnością i zakorzenieniem w codziennych realiach. Swoje wysokie aspiracje, talenty przywódcze i niekiedy niewiarygodne tempo życia i pracy okupują jednak często wielkimi stresami, które są prawdziwym krzyżem dla tej wibracji. Wyzwaniem dla nich także są rozkołysane emocje (2 + 2), przewrażliwienie na własnym punkcie i nieposkromiona ambicja osobista, która może je odwieść od realizacji szczytnych, humanistycznych ideałów, wpisanych w osobowość 22. Negatywne Dwudziestki Dwójki stają się pazerne na zyski, zawistne i krańcowo znerwicowane. Ogromna siła psychiczna Liczby 22 - zdolna kierować, w pożądanym przez siebie kierunku, działaniami grup a nawet tłumów - kiedy wymknie się spod kontroli, potrafi stać się szczególnie niebezpieczna i destrukcyjna, a także autodestrukcyjna. Specyfika jej oddziaływania kojarzy się z naturą działania planety Pluton. oraz: 4 Uosabia żeński żywioł materii i ziemi pod stopami, trwałości i solidności. Jej geometrycznym symbolem jest figura kwadratu, a także krzyż wyznaczający cztery kierunki świata. Czwórka uchodzi w numerologii za wibrację, której przypada w udziale na ogół trudne, jeśli nie ciężkie życie. Przysparza ona ponoć swym nosicielom przeszkód na drodze do samorealizacji, utrudnień i zahamowań. Być może przeświadczenie to bierze się stąd, iż doświadczanie konkretów i samej materii życia wymaga wyjątkowej odporności i niezwykłych cech charakteru, jak: wielka pracowitość, systematyczność, cierpliwość, wytrwałość długodystansowca i zdyscyplinowanie. Zamknięta w figurze kwadratu Czwórka zna swoje ograniczenia, z którymi zmaga się na swój uparty i ostrożny sposób. Niechętna wszelkim zmianom, innowacjom, nie skłonna do podejmowania ryzyka i do życia z głową w chmurach, nade wszystko ceni osobisty wysiłek, uczciwość i sumienność. Hołduje przyjętym zasadom i trzyma się sprawdzonych ścieżek, choćby zarzucano jej ciasny konserwatyzm i rutyniarstwo. Wierzy, że tylko w ten sposób, nie licząc na cudowne uśmiechy losu, zdobędzie pozycję społeczną i stabilizację finansową, na których tej wibracji szczególnie zależy. W kontaktach z innymi Czwórki są łagodne i powściągliwe w okazywaniu uczuć. Choć wszystko przeżywają głęboko, nie potrafią tego uzewnętrznić, zwłaszcza słowami. Toteż Czwórkę odbiera się często jako osobę usztywnioną, zasadniczą i mało kontaktową, pozbawioną często poczucia humoru. Nastawione analitycznie osoby o tej wibracji cechuje rzeczowość i logiczność myślenia, a także wyjątkowa determinacja w postępowaniu. Nie znoszą przelewania pustego w próżne, efekciarstwa, niesolidności i bałaganiarstwa. Czwórka potrafi utrzymać wzorowy porządek zarówno w domu, jak w miejscu pracy, nierzadko popadając wręcz w irytującą otoczenie pedanterię. Dla niej jednak porządek na zewnątrz idzie po prostu w parze z ładem wewnętrznym. Oszczędne i zapobiegliwe, stoją zwykle na straży domowych wydatków, choć jeśli już robią zakupy czy inwestycje, to decydują się na rzeczy droższe, lecz o wysokiej jakości. Nie grzeszące błyskotliwością Czwórki uczą się i przyswajają wiedzę powoli, w swoim rytmie, lecz na ich pamięci i pogłębionej znajomości rzeczy można polegać. Wierne, lojalne, zdolne do głębokiego przywiązania, spełniają wszelkie warunki, by być wspaniałymi partnerami w miłości i w przyjaźni, jeśli tylko poskromią swoją skłonność do zazdrości i zaborczości. Negatywne Czwórki cechuje fatalistyczne myślenie o przyszłości, skrajny introwertyzm, ograniczone horyzonty myślowe, fanatyzm, podejrzliwość, a nawet chorobliwa nieufność, tchórzliwość, bezwzględność i pazerność. Zaburzona Czwórka może także pogrążyć się w zamęcie uczuć i myśli i w poczuciu beznadziejności sytuacji popaść w głęboką depresję. Powołaniem ich i lekcją jest zapewnić sobie i swoim bliskim poczucie bezpieczeństwa, dawać swym życiem przykład mądrej odpowiedzialności. Powinny pracować także nad bardziej optymistycznym spojrzeniem na świat i nad uzewnętrznianiem swoich uczuć. Żywioł: Ziemia. Planeta: Saturn i Merkury. Sławne Czwórki: Ryszard Wagner, Jorge Luis Borges, Zygmunt Freud, Robespierre, Józef Stalin.