Interpretacja daty urodzenia

9

LICZBA 9 - ogromna wrażliwość na bodźce zewnętrzne, intuicja, często zdolność jasnowidzenia, przewidywania wydarzeń, przenikanie myśli innych osób. Szlachetność, altruizm, ogromne wyczulenie na potrzeby bliźnich , inteligencja, umiejętność wyjścia z każdej sytuacji. Cecha wiodąca to dar obserwacji, nic nie ujdzie ich uwadze, bardzo wyczuleni najmniejsze nawet niuanse zachowania ludzi. Perfekcja i dokładność, sumienność i dyscyplina, duża skłonność do dominacji, nadopiekuńczość wobec osób bliskich. Często mają gwałtowne usposobienie, dramatyzują i wyolbrzymiają nieistotne sprawy. Często wykazują brak realizmu życiowego, do czego za nic nie chcą się przyznać. Ta wibracja oznacza uniwersalną miłość, to najlepsi obrońcy praw człowieka, realizują się dla dobra innych. Są uprzejmi, ale ich postępowanie często przebiega według ich własnych norm postępowania. Nadzwyczaj niezależne i dumne, nie tolerują żadnych form przymusu. Najważniejsze to wolność osobista, przestrzeń wokoło, decydowanie samemu o sobie. Bardzo towarzyscy, ale ich związki uczuciowe często są powierzchowne i nietrwałe. Nigdy nie oddają się nikomu ani niczemu do końca. Pasja i głód wiedzy. Ich drugie oblicze - to mówienie, co czują, nie przejmując się reakcją i konsekwencjami. Trudno wygrać z nimi bitwę słowną. W postępowaniu najczęściej kierują się impulsem uczuciowym, nie są wyrachowani. Na zewnątrz postrzegani są jako osoby eleganckie, zrównoważone i spokojne, w rzeczywistości są bardzo nerwowi i wrażliwi. Nie znoszą sprzeciwu, są wtedy wyniosłe, mają skłonność do wyolbrzymiania cudzych błędów, do swoich odnosząc się z dużym pobłażaniem. Praca zawodowa to te dziedziny, gdzie będą mogli coś zrobić dla innych. Nie są wylewni, trudno im mówić o uczuciach. Mają nieprawdopodobne wyczucie rytmu, są świetnymi tancerzami. Stabilizację finansową zawdzięczają dziewiątki własnej pracy i rozsądnym inwestycjom.