Sennik

AKTA (dokumenty)

Jeśli przyśnią ci się akta powinieneś uwaźać na Urząd Skarbowy.